Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Novosti iz Vlade ZDK-a: Franjevačkom samostanu u Visokom 196 hiljada KM

 

Vlada Zeničko-dobojskog kantona danas je usvojila Program utroška sredstava za 2009. godinu koji je predložilo Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK-a. Najveæi iznos od 4,7 miliona KM predviđen je za prijevoz učenika na području 12 opština ovog kantona. Za stipendiranje studenata u akademskoj 2008/09. godini planirano je milion KM, a za finansiranje smještaja studenata u studentske centre 1,44 miliona KM.

Vlada je danas usvojila i prijedlog transfera za naučnoistraživačku djelatnost koji iznosi 106.000 KM, a odnosi se na sufinansiranje odbrane magistarskih i doktorskih radova, učešæe učenika na takmičenjima itd.

Ustanovama kulture u 2009. godini biæe transferisano 3.164.000 KM.

„Ova sredstva osigurana su za rad 11 biblioteka na području Kantona, za Muzej grada Zenice i Zavičajni muzej Visoko, te za Bosansko narodno pozorište u Zenici. Franjevačkoj gimnaziji u Visokom biæe dodijeljeno 196.000 KM kao pomoæ u finansiranju ove obrazovne institucije“, saopšteno je nakon sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona.
——
Vlada Zeničko-dobojskog kantona danas je usvojila izvještaj o svom radu u 2008. godini.

Prema informaciji iz Press službe ZDK, u sažetoj analizi rada upoređeni su ciljevi Vlade i njihova realizacija u 2008. godini, nakon čega je konstatovano da je u gotovo svim oblastima, od privrede i poljoprivrede preko projekata prostornog uređenja, zdravstva, boračkih i socijalnih, te ciljeva u obrazovanju, postignut visok stepen realizacije.

„Izvještaj o radu Vlade sadrži konkretne projekte realizovane tokom prošle godine, iz čega je vidljiv poseban napredak kako u kvalitativnim tako i kvantitativnim elementima rada Vlade ZDK. Naime, Vlada ovog kantona u 2008. godini razmatrala je na svojih 60 sjednica 1.490 tačaka dnevnog reda, što je daleko najviše u odnosu na ostale kantone. Primjerice, Sarajevski kanton razmatrao je 979, Tuzlanski 782, Unsko-sanski 405, a Posavski kanton 373 tačke dnevnog reda. Na ovim sjednicama doneseno je ukupno 1542 akta, a prema Skupštini Kantona upuæeno 112 akata, od čega 26 zakona“, navodi se u saopštenju Press službe ZDK.

U saopštenju stoji da je tokom 2008. godine izvršen i rebalans budžeta koji je uslijedio zbog obaveze obezbjeđenja sredstava za isplatu naknada demobilisanim borcima, te drugih obaveza proisteklih u toku budžetske godine.
——-
Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 121. sjednici usvojila je Program utroška sredstava Ministarstva za boračka pitanja u 2009. godini koji iznosi 8,23 miliona KM.

Ova sredstva utrošiæe se za rješavanje stambenih pitanja pripadnika boračke populacije od 2,1 milion KM, za stipendiranje studenata pripadnika boračkih populacija od 1,26 miliona KM, dok æe 2,4 miliona KM biti transferisano Službi za zapošljavanje ZDK-a za podsticaj zapošljavanju.

Za banjsko-klimatsko liječenje planirano je 300.000 KM, koliko je opredijeljeno i za pripadnike boračke populacije koji se nalaze u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji.

Programom je dalje predviđeno: 250.000 KM za liječenje pripadnika boračke populacije, 200.000 za pomoæ u slučaju smrti pripadnika boračke populacije, 400.000 za nabavku udžbenika djeci pripadnika boračke populacije, 200.000 za izgradnju spomen-obilježja na području ZDK-a i 450.000 KM za rad boračkih udruženja koja egzistiraju u Zeničko-dobojskom kantonu.