Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Prođe 25 godina…

Obavještavaju se i pozivaju učenici Ekonomske, Građevinske i Mašinske škole, generacija 1983/84. godina, tadašnjeg SŠC “Janko Balorda” iz Visokog, na 25 godina mature. Okupljanje i proslava æe se održati u Galeriji “Likum '76” u Visokom, 30. maja ove godine u 20 sati. Više informacija se može dobiti i na brojeve telefona 061 791 144 (Ekonomska škola), 061 780 688 (Građevinska škola), 061 219 244 (Ekonomska škola), 061 176 361 (Mašinska škola) i 061 462 779 (Ekonomska škola).