Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Okončani pregovori o privatizaciji: Prevent preuzima KTK Visoko

Okončani su pregovori za privatizaciju visočkog preduzeæa KTK metodom neposredne pogodbe, tako što je jedini ponuđač Prevent pristao da plati osam miliona maraka za ovo preduzeæe, investira dodatnih pet miliona maraka, te zadrži svih 456 radnika KTK-a, izjavio je za Oslobođenje portparol Preventa Vedran Peršiæ.

Za KTK-ove Tvornicu obuæe Goruša i Tvornicu za preradu kože i krzna Topuzovo polje je, nakon dva neuspjela tendera, APF objavio javni poziv za prodaju metodom neposredne pogodbe. Pristigla je po jedna ponuda za obje tvornice i u oba slučaja se kao ponuđač javio Prevent.

Buduæi da Preventova ponuđena cijena nije bila u skladu sa onom koju je, kao najnižu , utvrdio Nadzorni odbor KTK-a, pregovori su trajali dosta dugo.

“Generalno, pregovori jesu trajali veæ jako dugo i tražio se način da se približe stavovi pregovarača. Međutim, sada su pregovori završeni i slijedi finalizacija ugovora o privatizaciji, dogovaranje detalja itd.”, kazao je Peršiæ.

Prema njegovim riječima, sve zainteresovane strane su preuzele svoj dio obaveza, između ostalih Vlada BiH je na sebe preuzela obaveze koje se odnose na izmirenje dugovanja i socijalno i zdravstveno osiguranje.

Na sjednici Vlade, održanoj 16. aprila 2009. godine u Sarajevu, usvojena je informacija Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH (APF) o privatizaciji tehničko-tehnoloških cjelina KTK Visoko, te je zadužen APF da nastavi postupak prodaje u skladu sa Pravilnikom o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe.

Vlada je menadžment KTK-a Visoko zadužila da dogovori sa federalnim Zavodom PIO/MIO dinamiku plaæanja obaveza, što æe garantovati Prevent neopozivom bankarskom garancijom koja æe biti usklađena dinamikom plaæanja kupoprodajne cijene. Prevent, također, treba obezbijediti garancije za predviđene investicije, stoji u zaključku Vlade FBiH.

Da podsjetimo, rok za završetak pregovora o privatizaciji KTK-a Visoko bio je 4. april 2009. godine.

Prema prvoj procjeni Nadzornog odbora KTK-a, cijena ove kompanije bila je 50 miliona maraka. Zbog nemoguænosti da se dvije kompanije, te voditelj privatizacije Agencija za privatizaciju u FBiH dogovore oko uslova privatizacije, učešæe su uzeli Vlada FBiH, te resorno ministarstvo, Opæina Visoko, kao i predstavnici Zeničko-dobojskog kantona.

Na kraju, ipak je došlo do dogovora za koji u Preventu smatraju da je na dobrobit svih zainteresiranih strana, kao i lokalne zajednice koja æe imati koristi od ove kompanije.

Prema Peršiæevim riječima, kada je Prevent došao u Visoko, počeo je sa 50 zaposlenih, a nakon privatizacije KTK-a, Prevent æe u Visokom zapošljavati više od 3.000 radnika.

www.ekapija.com