Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Šta æe biti sa Veleprometom, Bosnagrafom…?

Osnovni ciljevi Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona u 2009. godini su pripreme za privatizaciju 23 javna komunalna preduzeæa i deset veterinarskih stanica, izjavila je danas direktorica te agencije Mufida Džondo.

„U procesu privatizacije u Zeničko-dobojskom kantonu ostao je još ukupno 61 privredni subjekt. Osim veterinarskih stanica i javnih komunalnih preduzeæa koja trebaju biti privatizovana do 30. januara 2010. godine, za privatizaciju je ostalo 15 komercijalnih preduzeæa ili dijelova preduzeæa, imamo četiri ponovne prodaje nakon raskida ugovora i devet preduzeæa koja se nalaze u postupku stečaja ili likvidacije“, izjavila je Džindo.

Kantonalna agencija za privatizaciju ZDK-a podnijela je tri tužbe za raskid kupoprodajnih ugovora zbog neispunjavanja obaveza, i to za preduzeæa Sloga Tešanj, Velepromet – uslužne djelatnosti Visoko i Poljopromet Zenica. Programom za 2009. godinu predviđeno je da se kontroliše 26 ugovora.

„To su deset veterinarskih stanica koje očekujem da æemo privatizovati, devet predmeta u maloj privatizaciji i sedam u velikoj privatizaciji“, kazala je direktorica KAP-a ZDK.

Osam od ukupno devet predmeta u maloj privatizaciji bilo je u vlasništvu Velepromet maloprodaja d.d. Visoko, i oni su početkom godine privatizovani, dok je jedan prostor bio u vlasništvu RMU „Kakanj“.

Kako je izjavila Džindo, sedam predmeta u velikoj privatizaciji se odnosi na preduzeæa RMK Promet Zenica, za čiji je dio prostora zainteresovana Vlada ZDK, Velepromet – maloprodaja d.d. Visoko, Nova trgovina Žepče, Komrad d.d. Zenica, Stolarija Zenica, DTS Trgovine i Bosnagraf Visoko.