Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Potvrđeno: “Bingo” izgrađen u skladu sa tehničkom dokumentacijom

Tragom informacija da je hala hipermarketa Bingo u Topuzovom polju, pored Visokog  izgrađena nelegalno, bez potrebnih dozvola, zvaničan upit uputili smo nadležnoj  opæinskoj Službi  za prostorno uređenje, imovinsko – pravne, geodetske, stambeno – komunalne poslove i zaštitu okoline, te od njih dobili ovakav zvaničan odgovor:

 

Opæinska služba za prostorno uređenje, imovinsko – pravne, geodetske, stambeno – komunalne poslove i zaštitu okoline je rješenjem broj: 034-23-4-65/05 od 05.11.2008.g. odobrila privrednom društvu “Bingo” d.o.o Tuzla iz Tuzle upotrebu  izgrađenog poslovnog  objekta u ulici Kakanjska, opæina Visoko, dimenzija 60,00×5,00×38,00×6,00m, a prema rješenju / odobrenju za građenje broj: 03/1-23-3-385/08 od 03.09.2008.g.

 

Dakle, Komisija za tehnički prijem objekta formirana rješenjem OPÆINSKOG NAČELNIKA od 17.09.2008.g. je izvršila tehnički pregled navedenog objekta te utvrdila da je objekat izgrađen u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdato odobrenje za građenje tehničkim propisima i normativima i o tome sačinila zapisnik.

 

Na osnovu Izvještaja zapisnika Komisija za tehnički prijem objekta, Služba je izdala rješenje i odobrenje za upotrebu objekta.

 

U potpisu je pomoænik načelnika, Emir Bukureviæ, dipl.ing.arh.