Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Lejla Spaho: Za članove Nadzornog odbora JKP Visočica birane politički podobne, a ne stručne osobe

Na objavljivanje informacije o imenovanju članova Nadzornog odbora JKP Visočica Visoko, redakciji Radija Q obratila se Lejla Spaho, diplomirani inžinjer građevine, koja je konkurisala na mjesto predsjednice Nadzornog odbora navedenog preduzeæa. Njena je kandidatura odbijena s obrazloženjem da je nepodobna za ovu funkciju. Prema njenim  riječima, ona æe tražiti načelnikovo obrazloženje o njenoj nepodobnosti.


 

„Ja sam i razočarana izborom ljudi u  Nadzorni odbor Visočice, jer tu nema ljudi iz struke. Ne znam šta je bio cilj i koji je povod, možda je više bila izražena politička podobnost u odnosu na stručnost. Na ove su pozicije očito birani ljudi koji u životu nisu uspjeli. Ja sam osoba koja sam završila građevinu prije 25 godina, projektant sam instalacija vodovoda i kanalizacije i federalni vještak iz oblasti hidrotehničkih nauka. Očito nisam bila dovoljno stručna za komisiju koja je vršila odabir“ – izjavila je za Radio Q Lejla Spaho.

 

Ističuæi kako je izgleda i Opæina Visoko krenula putem loših navika koje se rade na višim nivoima vlasti, Lejla Spaho, je naglasila i da se gubi smisao prijavljivanja i učešæa u aadzornim i upravnim odborima. Proteklih je godina  Lejla Spaho učestvovala u radu JKP „Visočica“, kao član Upravnog odbora, te naglašava da joj novac nikada nije bio osnovni motiv.

 

„Ovaj grad treba jako komunalno preduzeæe, jer čistoæa, voda i kanalizacija trebaju svima. Žalosno je što æe ovakav sastav Nadzornog odbora možda otjerati i jedinog inžinjera hidrotehničkih nauka kojeg imamamo na području Visokog (Ermin Dlakiæ op.a). Umjesto da tom čovjeku pomognemo u ovako teškim vremenima, očito je da mu se želi otežati,  a možda ga i otjerati. Izgleda da i neki direktori nisu podobni“ – istakla je Spaho.

 

Nekoliko osoba  imenovano je u više upravnih i nadzornih odbora. Lejla Spaho je to prokomentarisala kao igru Davida Copperfielda.

 

„Prave od nemoguæeg, moguæe. Rečenicu koju sam i ja pročitala sa tog spiska da nije bilo dovoljno kandidata te da se ponovno prijavimo jer je ostalo puno upražnjenih mjesta, oslikava koliko je ovo ako ne želosno, onda smiješno“.

 

Spaho ističe da se neæe ponovno kandidirati, uz razočarenje radom komisije. Prema njenim riječima, upitana je za politički aktivnost, a ne za stručnost u obavljanju posla za koji se kandidirala. „Koliko se meni čini, izabrani članovi su više politički aktivni, nego stručni“.

 

Informaciju više o radu komisije i izboru prijavljenih kandidata, nismo uspjeli dobiti od nadležnih u opæini Visoko, jer u vrijeme kada smo razgovarali sa Lejlom Spaho, veæ je bilo kasno poslijepodne, u petak 10.aprila 2009.g.

Odgovor æemo potražiti u ponedjeljak 13.aprila, od načelnika opæine  Visoko, Muniba Alibegoviæa, koji je potpisao Rješenje o imenovanju predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeæa i ustanova u Visokom.