Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Direktor “Visočice” nije zadovoljan izborom članova Nadzornog odbora – najavljuje žalbu na Rješenje

Direktor JKP “Visočica” Visoko, Ermin Dlakiæ, najavljuje žalbu na Rješenje o imenovanju nadzornog odbora ovog preduzeæa. Kako je za Radio Q izjavio Dlakiæ, među imenovanim članovima Nadzornog odbora nema niko iz struke ko bi mogao pomoæi u radu ovog preduzeæa. Dlakiæ navodi da je propust što nema osoba iz kolektiva, što je prije bio slučaj. Prema njegovim riječima postoje saznanja da je jedan  od članova NO JKP” Visočica” prvobitno bio kandidovan za člana NO JKP “Gradska groblja” Visoko, ali nije ušao u ovaj odbor. Dlakiæ smatra da  se odbori formiraju zbog pojedinaca, a  ne zbog rada preduzeæa.

Načelnik Munib Alibegoviæ za članove NO JKP “Visočica” Visoko imenovao je ove članove

  1. Samija Buriæ, predsjednica

  2. Zijad Breščiæ, član

  3. Faruk Hadžiomeroviæ, član

  4. Mersed Šahinoviæ, član

  5. Mirsada Zečeviæ, član

 

Ermin Dlakiæ je napravio poređenje u kojem tvrdi da je veæina članova NO JU Dom zdravlja sa poliklinikom Visoko iz struke, što znatno olakšava rad i saradnju u okviru ove ustanove, što nije slučaj sa novoizabranim članovima NO JKP “Visočica” Visoko.