Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Poziv za ESOF2010 (Euroscience Open Forum)

ESOF (Euroscience Open Forum) je skup posveæen istraživačkim i naučnim inovacijama koji se održava svake dvije godine u nekom veæem evropskom gradu. Slijedeæi ESOF2010 održaæe se u Italijanskom gradu Torinu od 2. do 7. jula 2010., pod sloganom „Želja za naukom“. Ovaj skup æe biti jedinstvena prilika za raspravu o važnim pitanjima u kojima znanost i tehnologija imaju centralnu ulogu.

Pored okruglih stolova, radionica, debata i seminara o bitnim temama naučno-istražvačkog rada, ESOF2010 æe se sastojati iz četiri osnovna programa: Naučni program, Nauka u gradu (namijenjen opæoj publici), Program za karijere (namijenjen studentima i mladim istraživačima) i Nauka za biznis (namijenjen potencijalnim poduzetnicima i investitorima u oblasti inovativnog poslovanja).

Organizatori žele da omoguæe učešæe što veæem broju kvalifikovanih interesanata na ovom skupu, pa je stoga i objavljen poziv za učeæe, dostupan online na www.esof2010.org. Svi zainteresovani su pozvani da pošalju svoje prijedloge, u skladu sa odgovarajuæim smjernicama. Rok za prijavu na Naučni program je 15. juni 2009., a za ostala tri programa 15. septembar 2009.