Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Opštinsko vijeæe Kaknja održalo 6. redovnu sjednicu

Opštinsko vijeæe Kaknja je u ponedjeljak na svojoj VI sjednici usvojilo Odluku o dodjeli petnaestoaprilskih priznanja, na osnovu koje su Grb Opštine dobili Vlada Zeničko-dobojskog kantona i Sulejman ef. Čelikoviæ uz novčanu nagradu od po 3.000KM; Plaketu sa diplomom dobili su FK „Mladost“ i Abid Čišija uz novčanu nagradu od po 1.000 KM, a Zahvalnicu su dobili Muhamed Kadriæ, Branko Karliæ (posthumno), LOT Turski bataljon, Džemal Beæirhodžiæ, Slobojan Bojoviæ i GTU „Deela“ d.o.o. Kakanj uz novčanu nagradu od po 500 KM. Izvještaj o izvršenju budžeta opštine za 2008. godinu nije usvojen.
 
Najviše pažnje privukao je budžet za 2009. godinu. Nakon iscrpne višesatne rasprave i nekoliko pauza, Vijeæe je usvojilo budžet za 2009. godinu. U prvobitnom prijedlogu budžet za 2009. godinu bio je težak 15.277.000,00KM. Uz uvažavanje prijedloga i amandmana političkih partija koje participiraju u Vijeæu i zaključaka koje je predložio načelnik, usvojen je u veæem iznosu i prelaziæe 16 miliona. Na opštinskoj internet stranici www.kakanj.com.ba æe se uskoro naæi usvojeni budžet za 2009. godinu. Isto tako uz amandmane usvojene su i Odluka o izvršavanju budžeta opštine Kakanj za 2009. godinu i Odluka o uslovima i postupku stimulativnog zapošljavanja pripravnika.