Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Reagovanje OO SDP Visoko

 

Na sjednici Opæinskog vijeæa Visoko, odžanoj 28.03.2009.godine Predsjedniku MZ Rosulje gosp. Alibegoviæu uskraæeno je pravo obraæanja čime su prekršena ustavna načela, prije svega princip javnosti rada kao jedan od osnovnih principa svakog demokratskog društva. Stoga upuæujemo kritiku predsjedavajuæem OV gospodinu Miji Mateši i sekretaru OV gospođi Zekiji Omerbegoviæ i ograđujemo se od ovakvih postupaka koji dovode do grubog kršenja odredbi Ustava BiH, Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama i Evropske konvencije o lokalnoj samoupravi .