Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

U Visokom održana Skupština Društva socijalnih radnika Ze-do kantona

 

Redovna godišnja Skupština Društva socijalnih radnika Ze-do kantona održana je 27. marta u Visokom, upravo na Međunarodni dan socijalnih radnika. Na Skuštini je razmotren izvještaj o radu u prošloj godini, kao i finansijski izvještaj za isti period, te program rada i finansijski plan za 2009. godinu. Ovom Skupštinom su se također željela sagledati jednogodišnja radna iskustva, problemi i propusti sa kojima se susreæu Centri za socijalni rad, kao i saradnja sa drugim organizacijama sa područja Ze-do kantona. U toku prošle godine Društvo je realizovalo nekoliko projekata. Prije svega tu se misli na Treæi stručni seminar socijalnih radnika sa područja ZDK-a, kao i na projekat “Zajedno mijenjamo loše navike”, koji je realizovan sa Humanitarnom organizacijom žena “Medica”.

Pored Skupštine, u Visokom je održana i svečana sjednica Društva, na kojoj je ukazan značaj socijalnog rada kao jedne društvene djelatnosti te dodijeljene zahvalnice pojedinicima i organizacijama koje su pomagale rad društva u proteklom periodu. Inače, kako je istakao Sead Brljevac predsjednik Društva, ovo je prvi put da se Skupština Društva socijalnih radnika Ze-do kantona održi izvan Zenice, a cilj toga je da se na određeni način pokaže zahvalnost i drugim sredinama za njihov nesebičan rad na ovom polju.