Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Privatizacija KTK: Zbog greške u protokolu na jučerašnjem sastanku kod premijera Brankoviæa nije bilo predstavnika Preventa

Na jučerašnjem sastanku kod premijera Federacije BiH Nedžada Brankoviæa, a koji je bio vezan za privatizaciju KTK Visoko protokolarnom greškom u pozivu nisu prisustvovali ovlašteni predstavnici Preventa, koji su zainteresovana strana u priči o kupovini dijela KTK. Dogovoreno je da se naknadno premijer Brankoviæ i resorni ministar Vahid Heæu sastanu sa predstavnicima Preventa.

Kako saznajemo jučerašnji sastanak je bio veoma otvoren, tražila se bolja polazna pozicija za pregovore, a aktivnu ulogu u svemu je imao i načelnik opštine Visoko Munib Alibegoviæ. Sastanku su prisustvovali predstavnici Sindikata KTK Visoko, Bego Agiæ i Ramiz Omanoviæ te predsjednik Nadzornog odbora Suad Šahinoviæ. Na sastanku su bile primjetne i inicijative aktuelnog direktora Senada Bilaloviæa u cilju pojačavanja ponude Preventa, a sve sa kranjim ciljem zadovoljenja očekivanja KTK.

Očekivanja su i da Premijer odnosno nadležni Ministar utiču na ponudu Preventa, možda čak i animiranjeg vlasnika Preventa Nijaza Hastora, a da recimo, “nedostajeæi iznos” ponude i potražnje Vlada ponudi kao prodaju procentualnog dijela vlasničkog kapitala od cca 16%. za paostale plate. Naravno uz preuzetu obavezu izmirenja, ključnog elementa priče, penzionog staža za sve uposlene.

Pregovori se nastavljaju iduæe sedmice.