Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Nove akcije MUP-a ZDK-a

Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona æe do 29.03.2009. godine do 06,00 sati, vršiti akciju pojačane kontrole saobraæaja na lokacijama u blizini ugostiteljskih objekata i na saobraæajnicama gdje je evidentiran poveæan broj saobraæajnih nezgoda.

Aktivnosti policijskih službenika biæe usmjerene na preduzimanje represivnih mjera prema vozačima zbog činjenja prekršaja koji su najčešæi uzrok saobraæajnih nezgoda, kao što su brza vožnja, nedozvoljeno preticanje, vožnja bez sigurnosnog pojasa, vožnja uz korištenje mobilnog telefona i slično, a poseban akcenat biæe stavljen na kontrolu mladih vozača-početnika i vozača mlađe starosne dobi.

Takođe, zaustavljena vozila biæe pregledana shodno članu 25. Zakona o policijskim službenicima Ze-do kantona s ciljem pronalaska predmeta koji potiču iz izvršenog krivičnog djela, pronalaska predmeta namijenjenih za vršenje krivičnih djela kao i drugih predmeta koje lica posjeduju protivno odredbama Zakona.

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Ze-do kantona ovom prilikom još jednom apeluje na vozače da se pridržavaju saobraæajnih propisa, kako bi zaštitili svoju sigurnost i sigurnost drugih učesnika u saobraæaju.