Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Izgradnja Bloka 8 Termoelektrane Kakanj donosi značajne investicije u infrastrukturne i ekološke projekte

 

U uredu opštinskog načelnika Kaknja Mensura Jašarspahiæa-Surija  danas je održan sastanak na kojem se razgovaralo o izgradnji Bloka 8 u Termoelektrani Kakanj, te o partnerskim odnosima Elektroprivrede BiH i Opštine Kakanj. Sastanku su prisustvovali predstavnici Opštine Kakanj, Elektroprivrede BiH i kakanjskih javnih preduzeæa.

„Načelno Elektroprivreda BiH ima u strateškom planu izgradnju Bloka  8 u Termoelektrani Kakanj. Donošenjem ove odluke, stvorene su pozicije za stvaranje povoljne atmosfere sa lokalnom zajednicom, iskazana je i platforma koja teži uspostavi partnerskog odnosa sa lokalnom zajednicom. Mi smo se načelno dogovorili da Opština izradi program aktivnosti za koje æe uprava i nadzorni odbor Elektroprivrede donijeti odluke o realizaciji“, kazao je Midhat Sikira, rukovodilac projekta izgradnje Bloka 8 u Termoelektrani Kakanj.

„Elektroprivreda BiH je jedna od rijetkih kompanija koja je zainteresovana za uspostavu istinskih partnerskih odnosa sa Opštinom Kakanj kako bismo zajedno realizovali projekte važne za našu lokalnu zajednicu i za BiH. Elektroprivreda je ponudila da pomogne mjesnim zajednicama koje gravitiraju Termoelektrani Kakanj i širem okruženju na način da finansiraju projekte koje kandiduje Opština Kakanj. Pominjala se cifra oko milion maraka, da li æe biti manje ili više vidjeæemo, naš cilj je da ova sredstva budu uložena u značajne infrastrukturne i ekološke projekte koje æe osmisliti javna preduzeæa i opæenito lokalna zajednica poput proširenja i rekonstrukcije mreže daljinskog grijanja, kanalizacione mreže, vodovodne mreže… O ovome svemu svoje mišljenje æe dati i mjesne zajednice i Opštinsko vijeæe. Nadamo se da æe i ostali veliki privredni subjekti stupiti u partnerski odnos sa Opštinom kako bismo graðanima omoguæili ugodniji životni ambijent“, kazao je načelnik Kaknja Mensur Jašarspahiæ-Suri.