Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Upozorenje iz MUP-a FBiH

Federalna uprava policije upozorila je danas graðane da budu oprezni i izbjegavaju komunikacije putem interneta u kojima ih obavještavaju da su dobitnici lutrije iako je nikad nisu igrali, da ne bi postali žrtva prevare. Prema informacijama Generalnog sekretarijata Interpola primjetne su sve češæe “lutrijske prevare” koje su usmjerene ka podsticanju graðana na uplatu odreðenog iznosa unaprijed, a na ime izvjesnih troškova (registracija, advokatske usluge i sl.) koje imaju za cilj otuðenje novca od graðana, navodi se u saopštenju FUP-a. 

U zaprimljenim e-mailovima uglavnom se navodi da je primalac e-maila nasumice izvučen kompjuterskim sistemom, te se od njih traži povjerljivost, a kao razlog se navode njihova sigurnost i izbjegavanje plaæanja poreza.

Graðanima se nudi moguænost izbora da im se novac uplati na neki njihov račun ili da ga lično preuzmu od menadžera, ali obavezno tek po uplati odreðene sume na ime troškova obrade i sl.

Da bi spriječili eventualnu štetu, FUP savjetuje graðanima da uvijek budu sumnjičavi ako se od njih traži uplata nekih troškova unaprijed, a s ciljem dobitka neke nagrade ukoliko izgleda previše dobro da bi bilo istinito, zasigurno se radi o nekoj prevari.

Savjetuje se graðanima da imaju na umu da lični podaci koje im dostave mogu biti iskorišteni za izvršenje drugih krivičnih djela u njihovo ime (pristup njihovim bankovnim računima, podizanje kredita i njihovo ime).

U slučaju prijema takvih poruka preporučujemo da ne odgovarate, ne plaæate ništa unaprijed, ne šaljete i ne predajete nekome drugom svoje lične isprave čak ni fotokopije, te nikad ne dostavljate podatke svojih bankovnih računa ili kreditnih kartica, upozoravaju graðane iz FUP-a.

(Fena)