Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Ko bi trebali biti predstavnici Opštine Visoko u Skupštini “Visokogasa”?

Na iduæoj sjednici Opštinskog vijeæa Visoko, koja æe biti održana u narednu subotu, jedna od tačaka dnevnog reda biæe i Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika Opštine Visoko u Skupštinu Društva “Visokogas” d.o.o. Visoko. Naime, prema tom prijedlogu, u Skupštinu Društva za gasifikaciju, distribuciju, promet gasa i opreme “Visokogas” d.o.o. Visoko, ispred Opštine Visoko, kao osnivača Društva imenuju se načelnik opštine Visoko Munib Alibegoviæ, zatim rukovodilac Službe za poslove OV i opštinskog načelnika Zekija Omerbegoviæ, pomoænik načelnika u Službi za privredu, razvoj, budžet i finansije Edina Ferizoviæ, pomoænik načelnika u Službi za društevne djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica Fehim Memiæ, pomoænik načelnika u Službi za prostorno ureðenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline Emir Bukureviæ, pomoænik načelnika u Službi civilne zaštite Dragan Božičkoviæ, kao i rukovodilac Službe za opštu upravu, politike mjesnih zajednica i inspekcijske poslove Edina Ahmetoviæ.

Razlog za donošenje ove Odluke i to po hitnom postupku jesu aktivnosti koje predstoje pored Opštinskim vijeæem, a koje se odnose na postupak dodjele koncesije.

Takoðer, vijeænici æe razmatrati Prijedlog Odluke o razješenju predsjednika Nadzornog odbora Društva “Visokogas” d.o.o. Visoko, dr. Izeta Smajeviæa, kao i privremenom imenovanju Alije Bakšiæa na mjesto predsjednika na period od 60 dana od dana imenovanja.