Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Izbori u mjesnim zajednicama krajem aprila ove godine

Izbori za članove savjeta mjesnih zajednica na području opštine Visoko biæe održani najvjerovatnije 26. aprila ove godine i to u vremenu od 8 do 16 sati. Tako barem stoji u Prijedlogu Odluke o raspisivanju izbora za članove savjeta u mjesnim zajednicama opštine Visoko o čemu æe raspravljati Opštinsko vijeæe Visokog 28. marta ove godine.

Inače, savjeti mjesnih zajednica imaju pet do devet članova, a broj članova utvrðuje se prema broju graðana upisanih u centralni birački spisak na području mjesne zajednice, vodeæi računa da svako mjesno područje ili više manjih naselja u savjetu mjesne zajednice bude adekvatno zastupljeno. Predsjednik savjeta mjesne zajednice biæe kandidat sa liste za izbor članova savjeta mjesne zajednice koji dobije najveæi broj glasova.

Rezultate izbora æe potvrditi Opštinsko vijeæe Visoko, a sredstva za sprovoðenje izbora obezbjeðuju se iz Budžeta opštine Visoko. U Komisiju za sprovoðenje izbora u mjesnim zajednicama opštine Visoko imenuju se Zekija Omerbegoviæ (predsjednik), zatim Jasna Zubiæ, Edina Ahmetoviæ, Mustafa Žiga i Nermina Pinjagiæ (kao članovi) te Zulejha Bajramoviæ (kao administrativno-tehnički sekretar).