Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Uskoro završetak projekta na lokalitetu Podvanj

 

Još tokom prošle godine, na području opštine Visoko, tačnije lokalitetu Podvanj, počela je izgradnja mosta i pristupnih saobraæajnica, koje bi rasteretile saobraæaj na samom ulazu u Visoko, ali i obezbijedile lakši prilaz dijelu industrijske zone. Pored opštine Visoko, ovaj projekat su finansirali i Vlada Ze-do kantona, te dijelom i Federacija BiH. Sama gradnja mosta prošla je bez veæih problema, no radovi su usporili kada se trebalo pristupiti izgradnji pristupnih saobraæajnica. No, sada je veæina problema riješena, tako da æe i ovaj projekat uskoro biti priveden kraju.

Radovi na završetku mosta na lokalitetu Podvanj su u završnoj fazi. Prva faza je bila izgradja mosta kao objekta i one je uspješno završena, gdje je preduzæe ŽGP Sarajevo te radove okončalo još prošle godine i to dosta kvalitetno. Druga faza je izgradnja pristupnih, odnosno priključnih saobraæajnica sa lijeve i desne strane rijeke Bosne prema mostu. Zahvaljujuæi Ministarstvu za prostorno ureðenje, promet i komuniikacije i zaštitu okoline ZDK-a sklopljen je ugovor o izvoðenju tih radova druge faze sa preduzeæem “Mušinbegoviæ” d.o.o. Visoko i ovi radovi su pri kraju.” – rekao je pomoænik načelnika za privredu i razvoj u Opštini Visoko, Mugdim Æosoviæ.

Kako je on istakao, priključna saobraæajnica iz pravca pristupne ceste za autoput koridora Vc je zavšena. Zemljani radovi su okončani, a ostalo je da se urade oni fini radovi tj. postavljanje ivičnjaka, izgradnja trotoara, asfaltiranje, izgradnja zelenih površina i slično. Trenutno je u fazi završetak priključne saobraæajnice na regionalni put Visoko-Kakanj, čime bi ovaj objekat praktično bio završen.

Moram istaæi da je ugovor sa izvoðačem za ovu fazu radova bio potpisan još krajem prošle godine, ali zbog manjih nesporazuma koje smo imali sa ranijim vlasnicima eksproprisanog zemljišta, izvoðač iako je bio uveden u posao, tek je početkom marta ove godine započeo sa tim radovima. Mi smo uslovno rečeno zadovoljni tempom ovih radova, onoliko koliko vrijeme dozvoljava i nadamo se da æe do sredine aprila zemljani radovi, odnosno izgradnja priključne saobraæajnice biti i završena. Takoðer, istakao bih da se ovdje radi o jednoj dosta velikoj, ne toliko kompleksnoj raskrsnici, koja æe obezbijediti nesmetan i kvalitetan pristup kako motornim vozilima, tako i pješacima mostu i njihovoj daljoj komunikaciji.” – objasnio je Æosoviæ.