Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Prije radova obratite se JKP “Visočica”

 

Kako poručuju iz JKP “Visočica” Visoko, u posljednje vrijeme sve češæi su slučajevi ošteæenja na vodovodnim i kanalizacionim sistemima koje prave korisnici prilikom izvoðenja nekih radova na svojim objektima, bilo da se radi o dogradnji, nekoj rekonstrukciji i slično. Ošteæenja se dešavaju zbog neupuæenosti istih da se tu nalaze instalacije. Osim štete koju sebi naprave , te troškova sanacije kvarova, štetu trpe i ostali korisnici koji iz tog razloga ostaju bez vode dok se kvar ne sanira.

Da se ovo ne bi dešavalo, potrebno je da se graðani prije početka izvoðenja radova jave u JKP “Visočica” (ulica Sarajevska 6), kako bi se utvrdio tačan položaj instalacija i tako izbjegle neželjene posljedice.

Kada su pravna lica u pitanju, iz “Visočice” Visoko su uputili obavještenje i njima. Naime, u cilju izbjegavanja eventualnog nastanka štete na vodovodno – kanalizacionoj mreži kojom upravlja ovo preduzeæe te gradskim ulicama koje čisti vršeæi svoju djelatnost od javnog interesa, “Visočica” je voljna pružiti svu potrebnu tehničku i informativnu pomoæ u smislu davanja potrebnih informacija i tehničkog plana vodovodno – kanalizacione mreže, koje pravnim licima mogu biti od koristi u toku obavljanja njihovih poslova.

U “Visočici” se nadaju da æe pravna lica sa područja opštine Visoko uvidjeti važnost zajedničkog djelovanja u cilju očuvanja postojeæe mreže, njenog normalnog funkcionisanja i omoguæavanja kvalitetnog i kontinuiranog snabdijevanja korisnika, kako domaæinstava, tako i prioritetnih korisnika (najočitiji primjer je snabdijevanje Doma zdravlja sa poliklinikom sa odjeljenjem za hemodijalizu) kao zajedničkog interesa.