Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Uskoro mini meteorološka stanica u Visokom

Povodom inicijative zamjenika predsjedavajuæeg OV Nijaza Šahinoviæa za stavljanje u funkciju SO2 analizatora i mini meteorološke stanice stigao je i odgovor iz nadležne službe. Naime, opštinska Služba za prostorno ureðenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline podržava pokrenutu inicijativu i u tom smislu je poduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti. Potrebna dokumentacija sa rezervnim dijelovima je dostavljena u Službu civilne zaštite. U narednom periodu æe biti odreðeno službeno lice koje æe nakon potrebne stručne obuke i servisiranja ureðaja vršiti poslove i zadatke vezano za očitanje i mjerenje zagaðenja vazduha.