Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Opština Kakanj pomaže porodiljama

 

Opštinsko vijeæe Kakanj usvojilo je Odluku o jednokratnoj novčanoj pomoæi za poroðaj i opremanje novoroðenog djeteta. Ovo pravo mogu ostvariti porodilje koje imaju prebivalište na području opštine Kakanj za dijete roðeno u bilo kojoj zdravstvenoj ustanovi na području FBiH ili kuænom porodu.

Jednokratna novčana pomoæ utvrðena je od 150 KM, a u okviru sredstava planiranih budžetom. Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se Službi za poduzetništvo, društvene djelatnosti, eko-zaštitu i inspekcijske poslove Opštine Kakanj.

„Opština Kakanj je jedna od rijetkih lokalnih zajednica koje pomažu porodiljama i koja stimuliše natalitet. Ove godine Opštinskom vijeæu æemo u prijedlogu budžeta predložiti da se u ovu svrhu izdvoji više sredstava u odnosu na prošlu godinu, kada je bilo odobreno 50.000 KM“, izjavio je Mensur Jašarspahiæ Suri, načelnik Opštine Kakanj.

Za djecu roðenu od 1. januara 2009. godine do donošenja ove odluke, zahtjev se podnosi u roku od 30 dana od dana stupanja Odluke na snagu. Pravo na jednokratnu novčanu pomoæ mogu ostvariti i porodilje za djecu roðenu u oktobru, novembru i decembru 2008.

(Fena)