Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Vlada ZDK usvojila odreðene stvari

Vlada Zeničko-dobojskog kantona na svojoj 113. sjednici, na prijedlog Ministarstva prostornog ureðenja, prometa i komunikacija i zaštite okoliša ZDK usvojila je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o kantonalnim administrativnim taksama. U obrazloženju ove odluke navedeno je kako je dopuna Zakona bila potrebna zbog ustanovljavanja novih redova vožnje za javni linijski prijevoz.

Vlada ZDK primila je ka znanju Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove ZDK u 2008. godini, koji se upuæuje u daljnju skupštinsku proceduru.

Vlada ZDK, pod predsjedavanjem premijera Miralema Galijaševiæa, usvojila je i Uredbu o načinu prikupljanja, odlaganja, razvrstavanja i obavljanja otkupa otpadnih materijala koju je izradilo Ministarstvo privrede. Ovom uredbom odreðuju se pravna i fizička lica koja se mogu baviti ovom djelatnošæu, te uslovi i zakonske odredbe za bavljenje ovom vrstom djelatnosti.

(Fena)