Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Skupština udruženja graðana invalida rada opštine Visoko

U utorak, 17. marta ove godine sa početkom u 14 sati u Velikoj sali Opštine Visoko biæe održana Izvještajna godišnja Skupština udruženja graðana invalida rada opštine Visoko. Na dnevnom redu su četiri tačke, a izmeðu ostalog biæe govora o izvještaju o radu udruženja i finansijskom izvještaju za 2008. godinu. Takoðer, Nadzorni odbor æe podnijeti izvještaj o poslovanju udruženja za prošlu godinu. Udruženje æe razmatrati i usvajanje plana i programa rada i finansijskog plana udruženja za 2009. godinu.