Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Reafirmacija bosanskog srednjevjekovnog lokaliteta – Èajangrad

Ovoga vikenda, tačnije u nedjelju 15. marta, biæe organizovana velika akcija čišæenja u okviru projekta “Reafirmacija bosanskog srednjevjekovnog lokaliteta – Èajangrad”. Okupljanje je zakazano za 8:30 sati ispred Osnovne škole “Musa Æazim Æatiæ” u Gračanici. U akciji æe učestvovati vjerovatno do sada najveæi broj organizacija, udruženja, sekcija i ljudi sa područja cijele opštine Visoko, ali i šire. Organizatori su uputili poruku svima da sa sobom ponesu potreban alat, a da se u slučaju loših vremenskih uslova akcija odgaða za narednu nedjelju, 22. mart. Akcija æe biti organizovana i pod motom “Sačuvajmo svijetlu tradiciju našeg Visokog i cijele BiH za buduæe generacije”. Planirano da je u akciji čišæenja učestvuju:

• JAVNA USTANOVA „ZAVIÈAJNI MUZEJ“ – PARTNER PROJEKTA
• OPŠTINA VISOKO – PARTNER PROJEKTA
• FONDACIJA ZA RAZVOJ ZAJEDNICA – „MOZAIK“ SARAJEVO
• MEDRESA „OSMAN ef. REDŽOVIÆ“
• JAVNO PREDUZEÆE ŠUMSKA UPRAVA VISOKO
• OSNOVNA ŠKOLA „MUSA ÆAZIM ÆATIÆ“
• PLANINARSKA SEKCIJA GIMNAZIJE „VISOKO“ VISOKO
• JAVNA USTANOVA „GRADSKA BIBLIOTEKA“
• UDRUŽENJE GRAÐANA „EKO VIKING“
• JAVNO KOMUNALNO PREDUZEÆE „GRADSKA GROBLJA“
• JAVNO KOMUNALNO PREDUZEÆE „VISOÈICA“
• PLANINARSKO SPORTSKO DRUŠTVO „VISOÈICA“
• LOVAÈKO UDRUŽENJE GRAÐANA „SRNDAÆ“
• UDRUŽENJE GRAÐANA OMLADINSKA ROMSKA INICIJATIVA „BUDI MI PRIJATELJ“
• ÈLANOVI EKOLOŠKOG POKRETA – VISOKO
• UDRUŽENJE SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA – VISOKO
• KOMISIJA ZA MLADE OPŠTINSKOG VIJEÆA VISOKO
• TURISTIÈKI URED I TURISTIÈKE AGENCIJE
• OMLADINSKO UDRUŽENJE „MLADOST“
• OMLADINSKO UDRUŽENJE „BEDEM“
• SVI LJUBITELJI PRIRODE I TRADICIJE BOSNE I HERCEGOVINE

SPONZORI: Medresa „Osman ef. Redžoviæ“, Caffe „Kike“, STR „Kappy“

MEDIJSKI POKROVITELJI: RTV VISOKO, RADIO „Q“, PRODUKCIJA „MAGAZIN PLUS“, KABLOVSKA TELEVIZIJA „VI-NET“.