Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Reagovanje Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo, Podružnica Visoko na tekst “I „Sarajevo Osiguranje d.d Podružnica Visoko“ upletena u slučaj „Mušinbegoviæ“

 

Obavještavamo Vas da je Sarajevo-osiguranje dd. Sarajevo, Podružnica Visoko u okviru registrovane djelatnosti vršenja životnog-neživotnog osiguranja kao osiguravač, dana 5.2.2004.godine, sa UPI Bankom dd. Sarajevo (INTESA SANPAOLO BANKA BiH), kao osiguranikom zaključila Ugovor o osiguranju naplate kredita po Ugovoru o kreditu broj: 3402/04, korisnika kredita-dužnika „RUDAR“ DD Konjic.

 

Korisniku kredita „RUDAR-u“ DD Konjic su odobrena sredstva u iznosu od 300.000KM os strane Federalnog Zavoda za zapošljavanje, kao podsticajna sredstva za zapošljavanje, a ista su po Ugovoru o komisionu plasirana putem komisione UPI Banke d.d Sarajevo, pod uslovima iz Ugovora o kreditu broj: 3402/04.

 

Kao sredstvo obezbjeðenja povrata duga po naprijed osiguranom kreditu, po polici broj:002/04, kreditni dužnik „RUDAR“ DD Konjic je izmeðu ostalih, položio i dvije mjenice Medžlisa IZ Visoko, sa mjeničnom izjavom, uredno ovjerene i potpisane od strane tadašnjeg predsjednika Medžlisa, g-dina Mušinbegoviæ Ejuba.

 

S obzirom da kreditni dužnik „RUDAR“ DD Konjic, po navedenom kreditu nije uredno vraæao dospjele anuitete, to je UPI Banka d.d Sarajevo, kao tužitelj dana 26.07.2005.godine podnijela tužbu protiv tuženih:

 

  1. Sarajevo-osiguranje d.d Sarajevo, Podružnica Visoko

  2. „RUDAR“ DD Konjic

 

kod Opæinskog suda u Zenici.

 

Na dan 31.01.2009. godine preostali dug po kreditu je iznosio:

         glavni dug …..105.771,01 KM

         zatezne kamate …. 77.698,67 KM

         troškovi sudskog postupka ….. 1.000,00 KM

 

Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo, Podružnica Visoko je uložila dodatne napore kako bi se  prekinuo spor na Opæinskom sudu u Zenici, a predmet sa Federalnim Zavodom i Bankom riješio mirnim putem što povoljnije. Sa Federalnim Zavodom i Bankom je postignut sporazum da Sarajevo-osiguranje d.d Sarajevo, Podružnica Visoko izmiri preostali iznos glavnog duga i troškove postupka, što ukupno iznosi 106.771,01 KM, a da FZZ neæe potraživati zatezne kamate, te da æe Banka povuæi tužbu.

 

Na poziv Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo, Podružnice Visoko, da se uključe u rješavanje ovog predmeta, niko od ovlaštenih predstavnika kreditnog dužnika nije se odazvao.

 

Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo, Podružnica Visoko, je dana 16.2.2009. godine izvršila plaæanje preostalog duga Federalnom Zavodu za zapošljavanje u iznosu od 106.771,01 KM, i u toku je povlaæenje tužbe sa suda u Zenici i time je uspjela smanjiti dug za iznos zateznih kamata u visini  od 77.698,67 KM.

 

Po plaæanju duga, Sarajevo-osiguranje d.d. Podružnica Visoko je u skladu sa zakonskim osnovom pristupila realizaciji položenih sredstava obezbjeðenja povrata duga, protestiranjem mjenica kreditnog dužnika „RUDAR“ DD Konjic, kod Opæinskog suda u Konjicu, te naplatom sa računa Medžlisa IZ Visoko, uz prethodno ispoštovanu proceduru traženja brojeva računa iz Registra subjekata kod Centralne banke BiH, koji račun je dostavljen od strane Centralne Banke BiH.

 

Sarajevo-osiguranje d.d.

Podružnica Visoko

Šef Odjeljenja preuzimanja,

Procjene i likvidacije šteta

Hadžialiæ Nevzeta