Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Potpisani ugovori za redovno održavanje cesta i zimsku službu

 

JP Direkcija cesta FBiH potpisala je ugovore za radove redovnog održavanja i zimske službe u ukupnoj vrijednosti 32.490.254,12 KM.  Ugovori se odnose na redovno održavanje i zimske službe za 1.988,578 km magistralnih cesta u periodu od 16.03.2009. do 15.03.2010. godine. Izvoðači su: Konzorcij “Rad putevi” Bihaæ i dr., “Kov-grad” Bužim, “Ceste” Mostar Tehnička ispostava Orašje, Konzorcij “Zvornik putevi” Sapna i dr., “Zvornikputevi” Sapna, “Dobojputevi” Doboj Jug, “Goraždeputevi” Goražde, “Ceste” Mostar Tehnička ispostava Kiseljak, “Rudnici gipsa” Donji Vakuf, “Sarajevoputevi” Sarajevo, “PZP Mostar” Mostar, “Ceste” TI Livno, “Ceste” TI Mostar, “Ceste” TI Grude i “Asfaltgradnja” Visoko.

Ugovorima su definisani radovi redovnog održavanja: nadziranje i pregled cesta i objekata, čišæenje kolovoza, sistema za odvodnju, cestovnog zemljišta, opreme i dr., košenje trave i uklanjanje granja, obnova i izrada oznaka na kolovozu, bojenje kilometarskih oznaka, stubova prometnih znakova i nosača rasvjetnih tijela, popravak i zamjena ureðaja, opreme i prometne signalizacije na cesti, ureðenje bankina i sistema za odvodnju, ureðenje i mjestimični popravci pokosa usjeka ili nasipa, potpornih i obložnih zidova, mjestimični popravci betonskih pasica i rubnjaka, popravci lokalnih ošteæenja kolovoza (udarnih rupa, pojedinačnih i mrežastih pukotina, uzdužnih i poprečnih denivelacija, omekšanog asfaltnog zastora,  ošteæenih rubova i razdjelnica betonskog kolovoza), osiguranje prohodnosti cesta u zimskim uvjetima, ureðenje cestovnog zemljišta i drugi radovi.

U ugovorima za zimske službe definisani su radovi o održavanju cesta u zimskim uslovima: pripremni radovi, organizovanje mjesta pripravnosti i njihovo označavanje, zaštitne mjere protiv stvaranja poledice, snježnih nanosa, smetova i lavina, čišæenje snijega sa kolovoza i prometne signalizacije, obilježavanje ruba kolovoza, osiguranje odvodnje sa kolovoza, uklanjanje vozila sa kolovoza (havarisana vozila, vozila u kvaru i vozila koja ometaju promet), postavljanje posebne prometne signalizacije u slučajevima posebnog režima prometa ili zatvaranja dijela ceste, informisanje javnosti o stanju i prohodnosti cesta.