Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Formiran konzorcij bh. graðevinskih kompanija, “Asfaltgradnja” član

 

Radi predkvalifikacije za tender na projektu izgradnje autoceste Zenica – Sarajevo, dionica Drivuša-Kakanj, sekcija Bilješevo-Kakanj, formiran je konzorcij od šest bh. graðevinskih kompanija, kojem je lider GP Put, članica Nexe grupe. Formiranje konzorcija predstavlja pokušaj da se bh. graðevinska operativa ujedini radi zajedničkog nastupu na ovom i sljedeæim projektima te da se vodeæe bh. graðevinske kompanije zajedno pokušaju suprostaviti posljedicama finansijske krize i konkurenciji iz inozemstva. Konzorcij zapošljava oko 3 000 radnika a čine ga GP Put Sarajevo, Euro-asfalt Sarajevo, ŽGP Sarajevo, Hidrogradnja Sarajevo, Putovi Grude i Asfaltgradnja Visoko. 

„Ovo je jedini do sada zvanično formirani domaæi konzorcij koji æe nastupiti u predkvalifikaciji za dobijanje ovog posla. Cilj je da sve naše firme rade i da se uposle naši resursi. Konzorcij je potpun, jer su u njemu firme koje rade i puteve i objekte i imamo i kvalitet i referense. Dokazali smo na prethodnim dionicama autoputa da posao možemo završiti kvalitetno i na vrijeme. Pokušaæemo da iskoristimo resurse svake firme unutar Konzorcija – kamenolome, asfaltne baze, opremu željezničkih oplata, a ovako ujedinjeni možemo raditi mostove, puteve, potporne zidove. Namjera nam je da sačuvamo bh. graðevinsku operativu na okupu i radnu snagu i osiguramo posao za naše firme, odnosno da podijelimo posao“ – rekao je direktor GP Puta, članice NEXE grupe Admir Eminoviæ.
  
„Naša dosadašnja iskustva su da su evropski graðevinski giganti dolazili sa jakim imidžom, a sve operativne poslove su obavljale bh. firme i profit je odlazio u inostranstvo. Nadamo se da æe formiranje konzorcija spriječiti da se to i ubuduæe dešava. Trenutno sve vlade u svijetu pokušavaju zaštititi vlastitu privredu i nadamo se da æe i naša Vlada tako reagovati, jer bi se na ovaj način moglo uposliti mnogo radnika  direktno i indirektno, preko kooperanata i proizvoðača materijala i opreme“ – smatra direktor Putova Grude Rajko Æutuk.

„Vjerujemo da možemo ponuditi bolji kvalitet nego inostrane kompanije, a često nas pokušavaju eliminisati u njihovu korist-bilo sa uslovima tendera, bilo da strane firme ulaze sa svojim interesima na naše tržište. Želimo ponovo pokušati zaposliti naše kapacitete, radi se o oko 3000 ljudi zaposlenih u ovim firmama i direktno bi 12 000 naših graðana živjelo od ovog posla. Dobijanje ovog posla je preduslov da izbjegnemo otpuštanje radnika“ – naglasio je direktor Hidrogradnje  Semin Mašiæ.

Sve kompanije Konzorcija učestvovale su u izgradnji autoputa na koridoru V c, pet ih je u privatnom vlasništvu, a Hidrogradnja je u veæinskom državnom vlasništvu.