Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Šta æe biti sa studentima Zdravstvenog fakulteta?

Ministar zdravstva Zeničko-dobojskog kantona dr. Miloš Kuzmanoviæ održao je danas sastanak sa direktorima svih domova zdravlja, bolnica i ostalih zdravstvenih ustanova s ovog kantona. Tema sastanka bilo je usklaðivanje stavova i realizacija zaključaka zakonodavne i izvršne vlasti Zeničko-dobojskog kantona u vezi s rješavanjem statusa svršenih studenata Zdravstvenog fakulteta u Zenici.

Kako prenosi Press-služba ZDK-a, tokom rasprave, postavljeno je više pitanja u vezi sa statusom, nazivom i načinom plaæanja ovih buduæih medicinskih radnika, kako tokom odraðivanja pripravničkog staža tako i stalnog zaposlenja.

Direktori javnih zdravstvenih ustanova na području ZDK-a dužni su da omoguæe svršenim studentima Zdravstvenog fakulteta obavljanje volonterskog staža. Odraðivanje volonterskog staža treba da se realizuje prema odredbama važeæeg Zakona o radu i Pravilnika o pripravničkom stažu. Drugim zaključkom obavezuje se kantonalno ministarstvo zdravstva da pokrene inicijativu kod nadležnih federalnih organa za usaglašavanjem propisa o pripravničkom stažu, nomenklaturi zanimanja i Kolektivnog ugovora za zdravstvene radnike“, stoji u saopštenju Press-službe Vlade Zeničko-dobojskog kantona.