Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Nova radna mjesta za policajce i inspektore

 

Jučer su Miralem Galijaševiæ, premijer Zeničko-dobojskog kantona i Aziz Brotlija, ministar unutrašnjih poslova ZDK primili 23 mlada kriminalista sa kojima su razgovarali o njihovom daljnjem radnom angažmanu u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Naime, ovi diplomirani kriminalisti odradili su pripravnički staž i obavili obaveznu dodatnu edukaciju na Policijskoj akademiji u Sarajevu.  


 

 

S obzirom na to da Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK uskoro raspisuje oglas za 100 nedostajuæih uposlenika, od čega 70 policajaca i 30 mlaðih inspektora, to su ovi kriminalisti koji su veæ odradili pripravnički staž tražili pojašnjenje u vezi sa moguænošæu da se prijave na ovaj oglas. Pošto je cilj Vlade Kantona, kako je istakao premijer Galijaševiæ, da se omoguæi što veæi broj upošljavanja  mladih stručnih kadrova svih profesija, to æe Vlada Ze-do kantona predložiti odgovarajuæe izmjene postojeæeg Zakona o policijskim službenicima kako bi se omoguæilo ravnopravno prijavljivanje na oglas ovih mladih kriminalista.

 

 

 Press služba ZDK