Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Treba mjeriti aerozagaðenost opštine Visoko!

 

Na podruèju Šumske uprave iz Visokog i dalje veliki problem predstavlja odlaganje organskog i pvc otpada, te pravljenje divljih deponija, posebno na šumskom podruèju. Prema rijeèima Ragiba Vranca, rukovodioca Šumske uprave, to stvara veliki problem za zdravlje svih ljudi na podruèju opštine, a posebno za one koje žive u blizini tih podruèja.

Otpad se odlaže neselektivno, blizu naseljenih podruèja, blizu kaptaža za vodu, što naravno predstavlja opasnost za zagaðenje i zdravlje ljudi. Organski otpad, te pvc otpad koji se nerazgraðuje, uglavnom se dovoze noæu, kada nema nikoga, tako da ujutro samo zateknemo jednu novu divlju deponiju.” – rekao je Vranac.

On istièe da je donedavni problem oko nelegalne sjeèe šume na podruèju Visokog uglavnom suzbijen zahvaljujuæi radu Kantonalne uprave, koja je uspjela da stavi pod kontrolu sjeèu šume. Meðutim, prema rijeèima Vranca, postoji još jedan kada je šumski fond u pitanju, a to su kisele kiše koje su veæ “napale” vrhove drveæa na odreðenim lokacijama, što je još jedan dokaz visokog stepena aerozagaðenja u srednjoj Bosni.

Nedavno je na sjednici Opštinskog vijeæa Visoko zatraženo da se u Visokom ponovo formira meterološka stanica, koja je i bila do ratnog perioda. Koliko ja znam, postojala su tada u Visokom i dva aparata za mjerenje aerozagaðenosti, a gdje su sada, ja zaista ne znam. Smatram da ovu ideju treba itekako podržati, jer nam je zaista neophodno da znamo kolika je aerozagaðenost opštine, koja opet utièe i na naše šume, ali i zdravlje svih nas.” – objasnio je Vranac.