Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

“Srcem za piramide 2009” 18. aprila u Visokom

U Visokom æe 18. aprila 2009. biti održana cjelodnevna kulturna manifestacija “Srcem za piramide 2009” povodom otvaranja Èetvrte arheološke sezone istraživanja Bosanske doline piramida. Organizatori manifestacije su Opština Visoko, nevladin sektor iz Visokog, mediji iz Visokog i Fondacija “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca”.

Fondacija æe za obilazak posjetiocima urediti prilaz i pripremiti arheološke sonde na Bosanskim piramidama Sunca i Mjeseca, kamene graðevine u Vratnici i mrežu praistorijskih podzemnih tunela “Ravne” i “KTK”.

Nevladin sektor, mediji i Opština Visoko æe na kljuènim lokacijama u gradu formirati info punktove za posjetioce.

Nevladine organizacije iz Visokog æe organizovati kulturni program koji ukljuèuje koncert zabavne i narodne muzike, nastup ritmièkih gimnastièarki i modnu reviju na otvorenom na bini u “Prijekom” (KTK parking), smotru KUD-ova i avio-modelara, spuštanje paraglajdera s vrha Bosanske piramide Sunca, kretanje planinara maršutom koja dotièe sve piramide, rafting na rijeci Fojnici, takmièenje ribolovaca te posjete izviðaèa, bikera, udruženja žena i brojnih drugih organizacija iz BiH i regiona.

Manifestacija “Srcem za piramide 2009” pokazuje da je Visoko otvoren grad, a njegovi graðani dobri domaæini koji su spremni za razvoj arheološkog turizma.