Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Smanjene cijene prevoza ðaka

U okviru opštih smjernica Vlade Zeničko-dobojskog kantona da se maksimalno posveti pažnja racionalizaciji svih troškova, postignut je dogovor sa firmama koje se bave prevozom ðaka na području Ze-do kantona da se cijene smanje za deset procenata. Naime, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport poslalo je upit prevozničkim firmama za smanjenje cijena prevoza ðaka zbog smanjenih cijena goriva u FBiH. Raduje činjenica da je deset firmi koje se bave ovom vrstom djelatnosti pristalo smanjiti svoje cijene za deset procenata i time pokazati razumijevanje za opštu ekonomsku i tržišnu situaciju u kojoj se do poslovnih ugovora sve teže dolazi.

To su firme: „Centrotrans–eurolines“ Sarajevo, „Usora tours“ Jelah, „Dizik“ Žepče, „Jukiæ“ Žepče, „Autotrans“ Vareš, „Zeni Tours“ Zenica, „Ner tours Tešanj“, „Sjaj“ Maglaj, „Kakanj bus“ Kakanj i „Beæiroviæ d.o.o.“ Žepče.

S druge strane začuðuje stav ostalih osam firmi koje sa Vladom Zeničko-dobojskog kantona imaju ugovor za prevoz ðaka veæ više godina, a koje nisu pristale na smanjenje cijena za deset odsto. Radi se o firmama: „Zenicatrans prevoz putnika“ Zenica, „Prevoz putnika“ Zavidoviæi, „Bosnatourist“ Doboj, „Imas“ Žepče, „Prometnik“ Žepče, „Faztours“ Žepče, te „Bosmekni trans“ Zenica i „Babiæ Bisstours“ Zenica. Zbog ovakvog stava pomenutih firmi, Vlada Zeničko- dobojskog kantona donijeæe odgovarajuæe stavove i razmotriti daljnje mjere.