Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Druga faza projekta “Tragovima bosanskog kraljevstva”

Fondacija za razvoj zajednica “Mozaik” trenutno realizuje drugu fazu projekta “Tragovima bosanskog kraljevstva”, koja obuhvata niz koraka ka  cilju – kreiranju konaènog turistièkog proizvoda te podršci ekonomskom razvoju zajednica obuhvaæenih projektom.
 
Izvršna direktorica Fondacije Vesna Bajšanski-Agiæ kazala je da je u okviru druge, od tri faze projekta, nedavno završena obuka osoblja u turizmu – uposlenika info-pultova, te turistièkih vodièa koji æe dobiti meðunarodno priznate certifikate.
 
Ona je kazala da je obuka vodièa, uz stroge uslove, bila veoma teška i skupa, ali da æe uloženi trud i prenos znanja biti vidljivi kada te osobe poènu angažman na konkretnim turistièkim odrednicama.
 
Projekt “Tragovima bosanskog kraljevstva” obuhvata 10 zajednica, taènije srednjovjekovnih bh. gradova meðusobno povezanih kulturno-istorijskim naslijeðem, ali i dogaðajima iz perioda srednjovjekovne Bosne. Odabrane zajednice su Bobovac (Vareš), Èajangrad (Visoko), Jajce, Kraljeva Sutjeska (Kakanj), Kozovgrad (Fojnica), Maglaj, Prusac (Donji Vakuf), Tešanj, Travnik i Vranduk (Zenica).
 
Druga faza projekta, navodi Bajšanski-Agiæ, obuhvatiæe i rad na kreiranju turistièkih ruta da bi zainteresovani posjetilac dobio informacije o obilasku bh. kulturno-istorijske baštine u spomenutih deset zajednica. One æe u konaènici biti realizovane u štampanoj formi.
 
U mnoge faze realizacije projekta biæe ukljuèeni i eksperti iz razlièitih oblasti da bi pomogli kreiranju što kvalitetnijeg turistièkog proizvoda.
 
U planu je još i izrada marketing plana, procjena turistièkih resursa te istraživanje turizma u BiH uopšte. Cilj je, navodi Bajšanski-Agiæ, napraviti prièu koja æe “Tragove bosanskog kraljevstva” uèiniti privlaènim za turiste.
 
Završetak realizacije projekta planiran je za mart naredne godine.
 
(Fena)