Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Ugovore potpisala 134 studenta

 

U Velikoj sali opštine Visoko uprilièeno je potpisivanje ugovora sa studentima o stipendiranju u studijskoj 2008/2009. godini, a potpisivanju su prisustvovali naèelnik opštine Visoko Munib Alibegoviæ i ministar za boraèka pitanja u ime Vlade Ze-do kantona Sejad Naliæ. Ugovore su potpisala ukupno 134 studenta, koji su na konaènoj listi za dodjelu stipendije za opštinu Visoko.