Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Novi upravni odbori u èetiri javne ustanove

Vlada Zenièko-dobojskog kantona (ZDK) danas je donijela odluke o razrješenju predsjednika i èlanova upravnih odbora javnih ustanova Kantonalna bolnica Zenica, Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja, Kantonalni zavod za medicinu rada i Kantonalni zavod za javno zdravstvo.

Na istoj sjednici imenovani su i novi upravni odbori ove èetiri ustanove, kao i njihovi predsjednici. Za predsjednika UO Kantonalne bolnice “Zenica” imenovan je Semir Hamziæ. Novi predsjednik Upravnog odbora Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK-a je Faruk Fakiæ. Predsjednik UO Kantonalnog zavoda za medicinu rada je Ibrahim Alièkoviæ, dok je nova predsjednica Upravnog odbora Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo dr. Alma Petrušiæ-Kafedžiæ. Novoizabrani èlanovi Upravnih odbora imenovani su na èetiri godine.

Vlada ZDK-a je na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport imenovala Fahriju Arnautoviæ za direktoricu Osnovne škole “Vladimir Nazor” u Zenici.

(Fena)