Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Sutra potpisivanje ugovora sa studentima u Visokom

Ministar za boraèka pitanja u ime Vlade Ze-do kantona, a prema konaènoj listi za dodjelu stipendije za opštinu Visoko, zakljuèiæe Ugovor o stipendiranju za studijsku 2008/2009. godinu. Potpisivanje ugovora sa studentima æe se obaviti sutra, 3. marta ove godine u 12 sati u Velikoj sali Opštine Visoko.

Pozivaju se svi studenti koji su primili Rješenja o dodjeli stipendije za studijsku 2008/2009. godinu da se odazovu na potpisivanje Ugovora u gore pomenutom terminu i sa sobom obavezno donesu na uvid Index i liènu kartu.

Spisak kandidata se može pogledati na adresi:

http://www.serda.ba/opcina.asp?id=VI28