Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Saopštenje za javnost u povodu ucjene RADIJA Q

 

RADIO Q je od ovlaštenih punomoænika gospodina Majeda Mafalanija dobio pismo u kojem traži da mu platimo 20.000,00 KM, ili æe nas uprotivnom tužiti Sudu. RADIO Q je ovo pismo proslijedio svom timu advokata koji su ovo pismo ocijenili kao klasiènu ucjenu i dali isto Javnom tužilaštvu i policiji.

 

Naime:

 

RADIO Q radi po najvišim novinarskim standardima,

 

RADIO Q je objavljivao veliki broj vrlo osjetljivih tema i prièa radi kojih je od fizièkih i pravnih lica (koja su htjela onemoguæiti da RADIO Q informiše javnost o nekim dogaðajima) dobio nekoliko prijava Regulatornoj agenciji za komunikacije koja nadzire da li je program elektronskih medija u skladu sa Kodeksom i Pravilima, te po istim RADIO Q nikada nije bio niti opomenut, a kamoli kažnjen, jer je rad Q RADIJA ocjenjen kao profesionalan,

 

RADIO Q nikada nije izgubio sudski spor na temu profesionalnog, korektnog i taènog informisanja,

 

RADIO Q  je dobivao na meðunarodnim festivalima nagrade na temu istraživaèkog novinarstava koje se temelji na profesionalnom, korektnom i taènom informisanju,

 

RADIO Q  je kao profesionalan, uspješan i korektan radio veoma cijenjen u medijima Bosne i Hercegovine, pa kao takav veæ tri godine predsjedava Asocijacijom privatnih radio i tv stanica BiH,…

     

Ovo nije prvi put da se pokušava onemoguæiti informisanje javnosti, da se pokušajem gušenja i slabljenja Q RADIJA diskriminišu prava onih koji su radnièka klasa, nezaposleni, socijalno ugroženi, ukratko – onih koji nemaju dovoljno novca da bi uvijek bili upravu. Q RADIO upravo ne dozvoljava takvu diskriminaciju, neæe je dozvoliti niti ovaj put.

 

     

 I ovaj put je Q RADIO kompletan sluèaj pripremio u skladu sa Kodeksom, što æemo, ako bude trebalo, dokazati na Sudu.