Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

U subotu velika akcija udruženja sa podruèja Visokog

 

Veliki broj volontera iz skoro svih udruženja sa podruèja cijele opštine Visoko sutra æe uèestvovati u prikljupljanju novèanih sredstava od graðana, a koja su namijenjena za nabavku aparata mamografa. Prema rijeèima Lejle Pašiæ, portparola akcije “Probudimo se da ne bude kasno” u donatorsku akciju su se ukljuèila OU “Bedem”, OU “Mladost”, “Eko viking”, Udruženje “Uèenici i studenti Visoko” i Udruženje “Dobro”.

“Djevojke i mladiæi koji su èlanovi ovih udruženja krenuæe u subotu, 27. februara od vrata do vrata i prikupljati sredstva. Akcija kreæe iz Naselja Luke prema užem dijelu grada u 11 sati i trajaæe do 14 sati. Ovoga puta æe biti izostavljena naselja Ljetovik, Križ, Podvisoki i Pertac, ali u skorijem periodu akciju planiramo sprovesti i na tom podruèju. Ono što bih posebno naglasila jeste da se ovdje radi o dobrotvornih prilozima te da se ni od koga ne oèekuje da daruje prilog ukoliko to zaista nije u moguænosti. Dakle, ne želimo na prouzrokujemo suprotan efekat, ali želimo da iskoristimo dobar odziv udurženja iz Visokog koji su nam i do sada pomagali.” – izjavila je Lejla Pašiæ.

Treba naglasiti da je 1.februara zvanièno poèela donatorska akcija za nabavku aparata mamografa, koji æe omoguæiti prevenciju i rano otkrivanja karcinoma dojke kod žena sa podruèja opæine Visoko. Akcija æe se u naredna èetiri mjeseca provoditi pod koordinacijom Odbora za realizaciju  projekta i JU Dom zdravlja sa poliklinikom Visoko, uz aktivno uèešæe žena, zdravstvenih radnica, ekonomistica, pravnica, prosvjetnih radnica i brojnih drugih. Cilj je prikupiti 160 000 KM  kojima bi se omoguæila kupovina ovog aparata za potrebe visoèke zdravstvene ustanove.