Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Faruk Vražaliæ najbolji junior Ze-do kantona!

Sinoæ je u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici održana dodjela priznanja i nagrada za najbolje u sportu u 2008. godini sa podruèja Ze-do kantona. Dodijeljeno je oko 50 nagrada i priznanja u raznim kategorijama, a kada je opština Visoko u pitanju i tu je “otišlo” nekoliko nagrada. Mladi rukometaš “Bosna-Preventa” Faruk Vražaliæ izabran je za najboljeg juniora Ze-do kantona u 2008. godini, dok je Avdija Višæa izabran za najboljeg sportskog radnika u invalidnom sportu u ZDK. Aeromodelar Tarik Jusufbašiæ izabran je meðu 10 najboljih seniora u 2008. godini. Takoðer, “Asfaltgradnja” d.d. Visoko dobila je plaketu za razvoj sporta u našem kantonu. Inaèe, za najboljeg sportistu seniora u prošloj godini izabran je Hamza Aliæ, dok je najbolja seniorka Marija Katiæ, karatašica iz Usore, a najbolji klub je Odbojkaški klub “Kakanj”.

U nastavku možete proèitati opširnije biografije o laureatima iz Visokog:

Faruk Vražaliæ, mladi rukometaš RK Bosna-Prevent iz Visokog, roðen je u Sarajevu 22. juna 1990. godine. Od ranog djetinstva poèeo se interesovati za sport, konkretno za rukomet, nakon èega je poèeo i sa aktivnim treniranjem u mlaðim kategorijama visoèkog kluba. Prošao je sve selekcije i jedan je od najmlaðih igraèa koji je debitovao za prvi tim, ali i imao znaèajnu minutažu u njemu. Dobre igre u visoèkom klubu rezultovale su pozivima za kadetsku i juniorsku reprezentaciju BiH, dok se nalazi i na širem spisku selektora Halida Demiroviæa kao potencijalni kandidat za naš seniorski nacionalni tim. Teško je u kraæim crtama nabrojati šta je sve za veoma kratko vrijeme Faruk Vražaliæ ostvario u svojoj rukometnoj karijeri. Bio je najbolji strijelac našeg kadetskog državnog tima u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, kao i na samoj smotri kontinentalnih nada u Èeškoj Republici, gdje je reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila 11. mjesto. Takoðer, još nekoliko puta je biran za najboljeg strijelca i igraèa odreðenh turnira u našoj zemlji, a nedavno je dobio još jedno veliko priznanje i to sa državnog nivoa. Izabran je meðu pet najperspektivnijih mladih sportista u Bosni i Hercegovini, što mu samo daje podstrijek da nastavi ovim koracima. U konkurenciji Nikole Grujiæa, Harisa Nurudinoviæa, Tarika Trake i Adnana Džafiæa, izabran je za najboljeg juniora na podruèju opštine Visoko u 2008. godini. Visoèki ljubitelji rukometa raèunaju na Vražaliæa, kao na nekoga ko bi u skorijoj buduænosti trebao biti voða RK Bosna-Prevent, te da pomogne ovom timu da se vrati u sam vrh bh. rukometa.

Tarik Jusufbašiæ potièe iz sportske porodice, gdje su nagrade u prošlosti bile realnost i svakodnevnica. Tarikov otac, rahmetli Kenan Jusufbašiæ, jedan je od najuspješnijih sportista BiH u proteklih nekoliko decencija. Tarik je na dobrom putu da nastavi tu tradiciju, a nagrade koje je osvojio u proteklom periodu su samo dokaz toga. Èlan je Aerokluba “Izet Kurtaliæ” iz Visokog, jednog od najuspješnijih sportskih kolektiva na podruèju naše zemlje. U toku protekle godine, Tarik je uèestvovao na Evropskom prvenstvu u gradu Pazardžik u Bugarskoj, te u konkurenciji 80 takmièara iz 28 evropskih zemalja zauzeo 10. mjesto pojedinaèno u klasi F1B za seniore. Pored toga je kao èlan seniorske reprezentacije BiH u istoj klasi osvojio 7. mjesto u ekipnom plasmanu. Kuriozitet ovog Evropskog prvenstva jeste da je Tarik Jusufbašiæ nastupio u sve tri discipline (F1A, F1B i F1C), što se desilo još samo jednom u istoriji Evropskih prvenstava. Zbog toga Tarik spada u rijetke svestrane sportiste u aeromodelarstvu  koji su u stanju da se takmièe u sve tri discipline i uz to postiže vrhunske rezultate. Takoðer, uèestvovao je na takmièenju “44. Mostar kup”, gdje je zauzeo drugo mjesto u klasi F1C, dok je na “Siscia Cupu” održanom u Sisku u Hrvatskoj, osvojio 5. mjesto u klasi F1A za seniore. Zahvaljujuæi èinjenici da je Tarik Jusufbašiæ roðen 16. maja 1991. godine, takmièio se i u juniorskoj konkurenciji, gdje je takoðer ostvario odliène rezultate. Samo u prošloj godini osvojio je po dva prva i druga mjesta na takmièenjima u BiH i inostranstvu, kao junior Aerokluba iz Visokog.

Avdija Višèa je dugogodišnji aktivni sportski radnik i takmièar u invalidnom sportu na podruèju opštine Visoko, ali i šire. Trenutno obnaša funkciju predsjednika Saveza za sport i rekreaciju invalida opštine Visoko, a takoðer je i èlan predsjedništva Saveza za sport i rekreaciju invalida Ze-do kantona. Višèa se istièe u organizaciji turnira i prvenstava na svim nivoima, od opštinskog do državnog. U prošloj godini je bio spona i organizator brojnih takmièenja koja su održana, te imao veliki ulogu u njima. Organizovao je pripreme takmièara u svim disciplinama, tako da je i to u mnogome doprinijelo da sportisti visoèkog Saveza postignu zapažene rezultate, pa na osnovu toga da opštinski Savez za sport i rekreaciju invalida Visoko bude najbolji u Ze-do kantonu u 2008. godini. Osim navedenih aktivnosti, Avdija Višèa je i aktivni sportista u kuglanju i boæanju, gdje takoðer bilježi dobre rezultate. U boæanju je i èlan kantonalne reprezentacije, sa kojom je na državnom takmièenju osvojio, u veoma jakoj konkurenciji, odlièno treæe mjesto. Treba napomenuti da je Višèa i aktuelni selektor boæarske reprezentacije Zenièko-dobojskog kantona, te da je do sada, za svoj doprinos u razvoju sporta za osobe sa invaliditetom i vlastitim uèešæem u pojedinim sportskim disciplinama, više put nagraðivan i pohvaljivan. Posljednja u nizu nagrada pristigla je od strane Sportskog saveza opštine Visoko, koji ga je proglasio najboljim sportskim radnikom u invalidnom sportu na podruèju Visokog u 2008. godini.