Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Vlada Federacije kriva za današnju blokadu puta M-17

 

U vezi sa blokadom puta M-17 kod Kaknja od strane demobilisanih boraca, a zbog neisplaæenih naknada za januar 2009. godine, obavještavamo javnost da je Služba za zapošljavanje Zenièko-dobojskog kantona svoj dio sredstava veæ ranije uplatila . Sada se èekaju sredstva federalnog Ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilaèkog rata koje treba da izmiri svoj dio obaveze. Stoga, èim sredstva iz budžeta Vlade Federacije stignu na raèun banke, poèet æe i isplata sredstava za demobilisane borce sa podruèja Zenièko-dobojskog kantona.

 

Press služba ZDK