Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Otkloniti nedostatke na regionalnoj cesti!

Naèelnik opštine Kakanj Mensur Jašarspahiæ Suri zatražio je od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zenièko-dobojskog kantona da se angažuje da bi se otklonili uoèeni nedostaci na regionalnoj cesti R-445, Kakanj – Æatiæi – Visoko.

Uoèeni nedostaci ogledaju se u neodržavanju regionalne ceste, kolovoznog zastora i odvodnih kanala. Na predmetnoj dionici potrebno je izvršiti èišæenje kolovoznog zastora od nanosa blata s obje strane prometnih smjerova i odvodnog kanala jer je prepun blata i konstantna je opasnost za uèesnike u saobraæaju“, naveo je u dopisu naèelnik opštine Kakanj.

Jašarspahiæ je o ovom problemu obavijestio i nadležno Ministarstvo za prostorno ureðenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK-a.

(Fena)