Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Odluke Vlade Zenièko-dobojskog kantona

 

Danas je održana 111. sjednica Vlade Zenièko-dobojskog kantona na kojoj su uglavnom razmatrane i usvojene odluke vezane za završeni godišnji popis imovine, obaveza i potraživanja Zenièko-dobojskog kantona. Tako je Vlada usvojila Elaborat Centralne popisne komisije sa stanjem na dan 31. 12. 2008. godine, te Odluke o uknjiženju roba, po razlièitim osnovama.

 

Pored toga, Vlada Zenièko-dobojskog kantona na današnjoj sjednici donijela je Zakljuèak kojim se Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta daje saglasnost za ispaltu sredstava za ustanove kulture na podruèju ZDK. Ovim Zakljuèkom odobrena su sredstva u iznosu od

246. 277 KM potrebna za januar 2009. godine za 11 javnih biblioteka, Bosansko narodno pozorište Zenica te za Muzej grada Zenice i Zavièajni muzej Visoko. Danas je takoðer data i saglasnost za imenovanje Ante Pranjiæa za direktora Osnovne škole „Fra Grga Martiæ“ Ozimica, Opæina Žepèe.

 

Press služba ZDK