Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Civilna zaštita iz Visokog obilježava svoj dan

Civilna zaštita iz Visokog ukljuèiæe se aktivno u obilježavanje 1. marta, Meðunarodnog dana civilne zaštite. Naime, za petak, 27. februar u 10 sati zakazana je sjednica Opštinskog štaba civilne zaštite koja æe biti održana u prostorijama Vatrogasnog doma. Na sjednici æe se podnijeti referat o radu civilne zaštite, te dodijeliti priznanja i nagrade za istaknute èlanove. Osim toga, planirano je da se izvede i jedna pokazna vježba ispred Vatrogasnog doma u kojoj æe uèestvovati pripradnici visoèke civilne zaštite.