Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Ponedjeljak, 2. mart, neradni dan

Imajuæi u vidu da je Zakonom o proglašenju 1. marta Danom nezavisnosti Bosne i Hercegovine (“Službeni list RBiH”, broj 9/95) odreðeno da je 1. mart Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine i da na taj dan organi, preduzeæa i druga pravna lica ne rade, a da ove godine 1. mart pada u nedjelju, na preporuku Vlade Federacije BiH proglašava se ponedjeljak, 2. marta, neradnim danom.” – kaže se u saopštenju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.