Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Obilježavanje Dana nezavisnosti u Visokom i Kaknju

Na podruèju Opštine Visoko 1. mart, Dan nezavisnosti, biæe obilježen sveèanom sjednicom Opštinskog vijeæa Visoko, kao i polaganjem cvijeæa na Spomen kosturnicu borcima NOAR-a i na Spomen obilježje šehidima i poginulim borcima. 

Sveèana sjednica OV Visoko æe biti održana u nedjelju, sa poèetkom u 10 sati. Nakon toga, u 10:30 sati biæe uprilièeno polaganje cvijeæa na veæ spomenute lokacije.

Kada je opština Kakanj u pitanju, veæ u petak, 27. februara, u 14 sati u gradskom spomen-parku biæe uprilièeno polaganje cvijeæa na Spomen-obilježje šehidima i poginulim borcima Odbrambeno-oslobodilaèkog rata 1992-1995. i Spomen-obilježje poginulim borcima Narodnooslobodilaèkog antifašistièkog rata 1941-1945. Isti dan, u 17:30 sati u foajeu Doma kulture biæe otvorena izložbena postavka udruženja graðana „Duga“ i „Kakanjke-UŽOK“.

Sveèana akademija, uprilièena povodom 1. marta-Dana nezavisnosti BiH, zapoèeæe zvucima himne Bosne i Hercegovine taèno u 18 sati, takoðer u petak, u velikoj sali Doma kulture.