Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Nova akcija MUP-a ZDK-a

Ministarstvo unutrašnjih poslova Zenièko-dobojskog kantona saopštilo je danas, da æe na putevima gdje je u proteklom periodu zabilježen veæi broj saobraæajnih nesreæa i na saobraæajnicama u blizini ugostiteljskih objekata, od 27. februara do 1. marta organizovati akciju pojaèane kontrole saobraæaja. Akcija æe trajati od 16 do 06 sati.

„Poseban akcent u projektu biæe stavljen na kontrolu mladih vozaèa, vozaèa poèetnika i vozaèa koji upravljaju vozilom pod dejstvom droga i alkohola. Zaustavljena vozila biæe pregledana shodno èlanu 25. Zakona o policijskim službenicima, radi pronalaska predmeta koji potièu od izvršenog kriviènog djela, pronalaska predmeta namijenjenih za vršenje kriviènih djela kao i drugih predmeta koje osobe posjeduju protivno odredbama Zakona“, kaže se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Zenièko-dobojskog kantona.

(Fena)