Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Otkrivamo: Ko plaæa taksu za ovjeru fotokopije liènih dokumenata na Opæini Visoko?

Tragom  informacija da se u Matiènim uredima u Moštru i Graèanici ne naplaæuju takse za ovjeru fotokopije liènih dokumenata, koja iznosi 4 KM, a da se te iste takse osim kategorija koje su osloboðene, naplaæuju u uredu u Visokom, pozvali smo službenike iz ovih ureda, te od njih dobili izjave da te informacije nisu taène. Konkretno redakciji Radija Q prijavljeni su sluèajevi radnika Vispaka od kojih  nekima jesu, a  nekima nisu naplaæene ove takse. Potvrdu naplaæivanja taksi prema važeæem pravilniku za Radio Q je potvrdila i službenica u opæini Visoko Dinka Omanoviæ, referenta u opæini Visoko koja radi na ovjeri dokumentacije. 

 

Prema njenim rijeèima, postupa se prema opæinskoj Odluci o administrativnim taksama objavljenoj u Službenom glasniku broj. 6 za 2005.g.

“Prema toj odluci taksativno su odreðene kategorije onih koji su osloboðeni plaæanja takse. Što se tièe radnika Vispaka i vašeg konkretnog pitanja, oni su dolazili da ovjeravaju kopije liènih dokumenata za potrebe otvaranja tekuæih raèuna u bankama, te su osobe u radnom odnosu, i ja sam im prema važeæoj Odluci naplaæivala taksu od 4 KM” – izjavila  je za Radio Q Dinka Omanoviæ.

 

Sliène odgovore dobili smo  u mjesnim uredima Moštre i Graèanica. Prema rijeèima  Reufa Lemeša iz Mjesnog ureda Graèanica, tokom posljednjih  nekoliko mjeseci prikupljalo se dosta dokumentacije  za ostvarivanja poreza na dohodak. Tu su neke firme tražile i kopije liènih karata odnosno CIPS uvjerenja, pa su te dokumente koristili i za otvaranje tekuæih raèuna u bankama, pa je na taj naèin izbjegnuto njihovo plaæanje – pojasnio nam je Lemeš.

 

Lemeš istièe da se  službenici u radu sa strankama  uvijek trude raditi u korist stranke, ukazati im na eventualna prava i privilegije koje postoje, naroèito u sluèajevima, boraèkih kategorija, šehidskih porodica i invalida, koji vrlo èesto ne koriste iz neznanja, povlastice u plaæanju namjenjene upravo njima.