Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

OU “Mladost” priprema prigodan program povodom Dana nezavisnosti

Nedavno osnovano Omladinsko udruženje “Mladost” æe 1. marta u 13 sati, a u povodu Dana nezavisnosti BiH održati kulturno-umjetnièku manifestaciju u staroj kino sali u Graèanici (stari Dom kulture). Inaèe, ovom manifestacijom æe udruženje proslaviti i poèetak svog rada na podruèju opštine Visoko.
Planirano je da u programu uèestvuje omladina sa par dramskih komada, recitacija i pjesama, a dogaðaj bi trebao upotpuniti i hor medrese Osman ef. Redžoviæ. Oragnizatori takoðer planiraju da se prisutnima obrati predsjednik OU “Mladost”, kao i posebni gost, direktor medrese Džemal ef. Salihspahiæ.