Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

ZDK: Skupština usvojila prijedlog prostornog plana

Skupštine Zenièko-dobojskog kantona (ZDK) usvojila je danas prijedlog Prostornog plana ZDK-a za period 2009.-2029. godina, uz prijedlog odluke o provoðenju Plana za period od 20 godina.

Javna rasprava o ovom dokumentu, u svih 12 opæina ZDK-a voðena je tri mjeseca i tom prilikom podneseno je preko stotinu primjedbi i sugestija.

“Prostorni plan ZDK-a kljuèni je dokument za razvoj kantona u oblasti infrastrukture, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, saobraæaja, turistièkih potencijala, zaštite okoliša ali i svih drugih segmenata. Vrlo važnim ocjenjujemo gradnju autoputa u okviru koridora V-c, te ostalih saobraæajnica, èim æe biti omoguæen brži privredni razvoj ovog dijela BiH, izjavio je Nermin Mandra, ministar za prostorno ureðenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša ZDK-a.

Skupština ZDK-a danas je razmatrala, izmeðu ostalog, i Informaciju o stanju poljoprivrede na podruèju ZDK-a, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine ZDK-a, Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine te Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru stalnih radnih tijela.

(Fena)