Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

U subotu sjednica Opštinskog vijeæa Visoko

 

Sutra, 21. febuara sa poèetkom u 10 sati, u Velikoj sali Opštine Visoko biæe održana 4. sjednica Opštinskog vijeæa Visoko. Na njoj æe najviše govora biti o budžetu naše opštine za ovu godinu, a na dnevnom redu je pet taèaka, od kojih upravo peta ima u sebi nekoliko prijedloga.

Dnevni red:

1. Izvod iz zapisnika sa 3. sjednice OV Visoko,
2. Vijeænièka pitanja,
3. Prijedlog Programa rada OV Visoko za 2009. godinu,
4. Prijedlog budžeta opštine Visoko za 2009. godinu,
5. Prijedlog Odluke o izvršenju budžeta za 2009. godinu,
a) Prijedlog Programa komunalnih djelatnosti za 2009. godinu,
b) Prijedlog Programa utroška sredstava tekuæeg održavanja na podruèju opštine Visoko za 2009. godinu,
c) Prijedlog Programa utroška sredstava u rekostrukciju gradske vodovodne mreže na podruèju opštine Visoko u 2009. godini,
d) Prijedlog Programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline ZDK na podruèju opštine Visoko za 2009. godinu,
e) Prijedlog Programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline opštine Visoko za 2009. godinu,
f) Prijedlozi programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturne objekte u 2009. godini.